Vittorio De Sica

Vittorio De Sica

Matrimonios

Giuditta Rissone
María Mercader

Filmografía como director/a

Filmografía como actor/actriz