Pasolini entrevista a Ezra Pound

Pasolini entrevista a Ezra Pound (1967)
Pasolini intervista: Ezra Pound
Italia 8 min.
 
 
 
Pier Paolo Pasolini
Ezra Pound